KMG Invite !

Začiatočníci:
Začíname 3. 10. o 18:30

Ženy začiatočníčky:
Začíname 3. 10. o 20:00